20 Nov 2010

IKATAN ALUMNI HIMPUNAN PELAJAR MAHASISWA MASSENREMPULU

PENGURUS NASIONAL:
LAMPIRAN : Surat Keputusan No.: 001/IKA HPMM/XI/2010 tentang: Pengesahan Susunan Pengurus Nasional Ikatan Alumni Himpunanan Pelajar Mahasiswa Massenrempulu (IKA HPMM) Periode 2010-215
I. DEWAN PENASEHAT:
1. Bupati Kabupaten Enrekang
2. Ketua DPRD Kabupaten Enrekang
3. Ketua DPP HIKMA

II. DEWAN PEMBINA:
1. HM. Muchtar RoE
2. Dr. H. Syahban Liba, MM
3. Ir. H. Maruddin Laining, M.Sc
4. HM. Lody Sindangan, SH, MM
5. Ir. HM. Ridwan Abdullah, M.Sc
6. Drs. H. Abd. Majid Paci
7. Dr. Abd. Rahman Tangko, M.Pd
8. Drs. H. Sulaiman Bin Darri
9. H. Iqbal Latanro, SE, M.Si
10. Ir.H. Sukman Baharuddin, M.Arch
11. Ridwan Jhonny Silamma, SH
12. Ir. H. Rusdin Tabi, MBA
13. H. Palipada Palisuri, SE, M.Si
14. Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Ag
15. Drs. H. Abbas Pandi
16. Drs. Budiman Jamaluddin, M.Si
17. Drs. Jayadi Silamma, MM
18. Drs. Muh Syarif Bando, M.Si
19. Drs. H. Ismail Cawidu, M.Si
20. Drs. Mustamin Amir
21. Drs. Mustakim Saleh Mallappa, M.Si
22. Chairul Latanro, SE, MM
23. Drs. Andi Hamzah, M.Si
24. Mukmin Sangka, SE.Ak, M.Si
25. H. Abdullah Nanda
26. Dra. Mustahidang Usman, M.Si
27. Ahmad Mukhtar

III. DEWAN PAKAR:
1. Prof.Dr. Basri Wello, M.Pd
2. Prof. Dr. M. Natsir Mahmud, MA
3. Prof.Dr. H. Noor Bahry Noor, M.Sc
4. Prof. Dr. Oesman Lewangka, MA
5. Prof.Dr.H. Badron Zakaria, MA
6. Prof. Dr. Abubakar A. Tawali
7. Prof. Dr. Rahmad Baro, SH. MH
8. Prof. Dr. Mas Bakar, SH. MH
9. Prof. Dr. Nursadik, MA
10. Prof. Dr. Hana, M.Pd
11. Prof. Dr. Sudding, M.Pd
12. KH. Muh. Said Abd. Samad, LC
13. Dr. Hasanna Lawang, LC
14. Dr. Ahmad Alim Bachri, SE, M.Si
15. Drs. H. Udhin Palisuri
16. Dr. Ir. Idris Summase, M.Si
17. Dr. H. Ridwan Rajab, M.Si
18. Ir. Darwis Panguriseng, M.Si
19. R. Sumardhy, SE, M.Si
20. Ir. Ahmad Ambo Cinnong, MM
21. Dr. Ir. Syamsir Dewang, M.Sc
22. Ir. Abd. Rahman Jamaluddin, MT
23. Ir. Nurlaila Abdullah, M.Si
24. Drs. H. Burhanuddin Kadir, M.Si
25. Ir. Abd. Rahim Nanda, M.Si
26. Dr. Syamsuddin, MT
27. Dr. Abidin Pammu, MA
28. Dr. Ahmad Jamalong, M.Pd
29. Dr. Jumadi Tangko, M.Pd
30. Dr. Idris Syam, M.Ling.
31. Dr. Cand. Syamsul Bachri, M.Si

IV. PRESIDIUM PENGURUS HARIAN:
1. Drs. H. Muslimin Bando, M.Pd (Ketua Presidium)
2. H. Muh. Amiruddin, SH, M.Si (Presidium)
3. Dr. H. Mansyur Akhmad, KM, M.Si (Presidium)
4. Muh. Said UR, SE, M.Si (Presidium)
5. Siswanto Rawali, S.Sos, M.Si (Presidium)

6. Wahyuddin Djamar, A.Md (Sekretaris Jenderal)
7. Umar, SH (Wakil Sekjen)
8. Muh. Said Mudrik, S.Pd (Wakil Sekjen)
9. Amiruddin, S.Pd (Wakil Sekjen)
10. Ray Burca, A.Md (Wakil Sekjen)
11. Muh. Armin Capo, SH (Bendahara Umum)
12. St. Halifa Jafar, S.Ag (Wakil Bendahara)
13. Jumadiyah, S.Ag (Wakil Bendahara)

V. DEPARTEMEN-DEPARTEMEN:
A. Departemen Organisasi, Kaderisasi Dan Pembinaan HPMM:
1. Dr.Cand. Abd. Munir Kondongan, M.Pd (Ketua)
2. Drs. Amir MR, M.Pd
3. Drs. Abd. Dadjeng
4. Dr.Cand. Mustari S.Lamada, MT
5. Dr. Cand. Syamsuddin Sasa, M.Ag (
6. Hartono, SE, M.Si
7. Faridah Summi, S.Ag

B. Departemen Pendidikan dan Pengembangan SDM:
1. Drs. Muh. Yusrifai Yunus, M.Si (Ketua)
2. Ibrahim Lamada, ST, MT
3. Jamaluddin Jahid, ST, MT
4. Muh. Adnan Nasution, S.Sos, M.Si
5. Kasman Ronde, S.Pd., M.Pd
6. Saidang, S.Pd, M.Si 7. Haritsa Sahali, S.Si

C. Departemen Pariwisata, Sejarah Dan Seni Budaya Massenrempulu:
1. Drs. Syamsul Tanca (Ketua)
2. Tajuddin, SE, M.Si 3. Baharuddin, S.Pd
4. Hasniah Bombang
5. Neneng Salmiah
6. Mardan, SS
7. Gunawan Rasyid Capu, S.Ag

D. Departemen Pemuda Dan Olah Raga:
1. Asrun Tukan, S.Sos (Ketua)
2. Oji Ismail, SP
3. Anugrahwati Hasri, A.Md
4. Asram Abdullah, S.Ag, M.H
5. Pangeran, SE
6. Harmin Hatta, S.Ag
7. Sudarman, S.Pd

E. Departemen Agama Dan Pembinaan KeIslaman:
1. Drs. Muh. Amin Akkas, M.Si (Ketua)
2. Drs. HM. Tahang, MA
3. Muh. Ansyari Sota, SH, MH 4. Jasman Jantang, SH 5. Drs. Lamir Dacing
6. Agus Sallangan, S.Ag
7. Lahayya, S.Ag

F. Departemen Pertanian, Kehutanan Dan Lingkungan Hidup:
1. Abd. Rahman Bando, SP, M.Si 2. Ir. Mule
3. Ir. Muh. Yusuf Kenden
4. Hasdiana Sawati, SP, M.Si 5. Jamaluddin, S.Ag
6. Darlan Untun, SP
7. Mawardi Pilang, SP

G. Departemen Peternakan, Perikanan dan Kelautan:
1. Agus Ajar Bantung, S.Kel, M.Si (Ketua)
2. Drs. Muh. Yusuf Saha
3. Basruddin, SS.
4. Muh. Yusuf, S.Kel, M.Si
5. Muh. Halik Rakka, SP
6. Hasan Londa, S.Pd
7.

H. Departemen Kesehatan :
1. dr. Nursin Abd. Kadir, M.Kes (Ketua)
2. dr. Herni Hancong 3. dr. Syaiful
4. dr. Irmawati Jamal 5. Harumin Madani, SKM
6. dr. Nurwaqiyah
7.

I. Departemen Hukum Dan Advokasi Masyarakat:
1. Ompo Massa, SH (Ketua)
2. Muh. Armi Kadir, SH
3. Sutisna Sawati, SH 4. Paundanan, SH,M.Kn
5. Drs. Syafruddin Nonci
6. Supardi Pammu, SH 7. Muhlis, S.Ag

J. Departemen Pemberdayaan Perempuan:
1. Ir. Marliyah Zainuddin (Ketua)
2. Nur AsiaLenan
3. Ince Nurhayati, S.Sos
4. Nurkadarwati, S.Sos, M.Si 5. Suati Jabir, S.Ag
6. Hajrah Juhani, S.Pd 7. Darmiati, SE

K. Departemen Sosial, Politik Dan Pemberdayaan Masyarakat :
1. Rahman Pina, S.IP (Ketua)
2. Muh.Idris Sadik, SH 3. Syarif, S.Sos, M.Si 4. Misriani Ilyas
5. Hasbar, S.Sos, M.Si 6. Sudarmin, S.Sos
7. Harianjas, ST

L. Departemen Pekerjaaan Umum Dan Pertambangan:
1. Drs. Yansar Baco (Ketua)
2. Ir. Idham Halik
3. Ir. Sultan Syam
4. Muh. Arsyil R. Padu, ST
5. Herman Lahuma, ST
6. Hasriani Harun, ST 7. Amri Husain, ST

M. Departemen Komunikasi, Data Dan Publikasi:
1. N a j a, SE, MM (Ketua)
2. Mustawakkal, S.Ag 3. Bahar Makkutana, SS., M.Si 4. St. Ramlah, S.S
5. Abd. Aziz Taba, SH 6. Eka Febriansyah, S.Kom 7. Jamaluddin, S.Ag

N. Departemen Koperasi, UKM Dan Pengkaderan Enterpreuneur:
1. Muh. Arnold Muzakkar, SE (Ketua)
2. Jusman Pagara, SS 3. Drs. Hasmuddin
4. Amrullah, SE, MM
5. Baharuddin, SE
6. Ir. Efendi
7. Sampeuddin, S.Pd

O. Departemen Tenaga Kerja Dan Hubungan Antar Lembaga:
1. Drs. Asdar Tukan, M.Si (Ketua)
2. Muzakkir Jabir, SH, MH
3. Algazali, ST
4. Ahmad Tawakkal, ST
5. Irfan Sirajuddin, ST
6. Trigunawan Jayawardana, ST
7. Fitri B, SE

P. Departemen Keuangan Organisasi:
1. Marham Said, S.Pd, M.Si (Ketua)
2. Muh. Naim, SS
3. Harianto Zainuddin, S. Ag 4. Warastuti Hasri
5. Muh. Aswin, ST
6. Salmiati Ibrahim, S.Sos
7. Hj. Suwarni, S.Ag

VI. Koordinator Perwakilan Kecamatan:
1. Koord. Kec. Alla : Hadarno, S.Pd
2. Koord. Kec. Anggeraja: Ady Purnama, ST
3. Koord. Kec. Baraka : Amrianto Alimin, SE
4. Koord. Kec. Enrekang: Muh. Adnansyah, M.Ag
5. Koord. Kec. Maiwa : U m a r, SE
6. Koord. Kec. Curio : Drs. Muh. Yunus Busa
7. Koord. Kec. Baroko : Suparno, S.Ag
8. Koord. Kec. Masalle : Jasman, S.Ag
9. Koord. Kec. Buntu Batu: Abd. Jasim Ishak, SH
10. Koord. Kec. Bungin : Amiruddin, S.Pd
11. Koord. Kec. Cendana: Muh. Nawir, SP
12. Koord. Kec. Malua : Munawar Ganing,S.Pd

VII. Koordinator Perwakilan LN, Propinsi, Kab/Kota:
1. Perwakilan Luar Negeri : Amiruddin Kuba (USA);
Adam Pamma (Jerman)
2. Perwakilan Makassar: Muh. Thamrin Tahir, S.Sos
3. Perwakilan Bone, Sinjai, Bulukumba : Madalle Agil, S.Pd
4. Perwakilan Luwu Raya : Nurdin Nanda, S.Pd, M.Si
5. Perwakilan Parepare : Muh. Syawal, S.Pd
6. Perwakilan Jabodetabek: Gunawan Rahmat, ST;
Mardan, ST
7. Perwakilan Jawa Barat : Ali Umar Dani, ST
8. Perwakilan Sulawesi Tengah : Dr. Ir. Jurair S. Patunrangi, MT
9. Perwakilan Sulawesi Utara : Dr. Cand. Musdalifah Dachrud, M.Si
10. Perwakilan Gorontalo : Kusnadi, S.Pd
11. Perwakilan Sulawesi Barat: Masriani, S.Pd., M.Pd
12. Perwakilan Papua : A r m a n, ST;
Almanar, ST;
Nasma, SE
13. Perwakilan Kalimantan Selatan: Istiqamah D. Lamada, S.Pd
14. Perwakilan Kalimantan Timur : Ir. Rusdin Sudding; Jaelani Laupa, S.Pd; Baharuddin, SS
15. Perwakilan Sumatra Selatan : Marwan Baits, SKM, M.Kes; Dr. M. Ridha Taqwa, M.Si
16. Perwakilan Kepulauan Riau : M. Yusran, SE
17. Perwakilan Bali & Nusa Tenggara : Musawwir Guntur, SS

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Silahkan Isi Komentar: